Guitar Lai
 

Per scolars da ghitarra tgi sungan gugent ansemen.
De da prova: tenor plan digl scolast
Li: Lai, tgesa da scola, stanza da musica
Manader: Res Glättli