JuniorBrass

Scolars dalla da musica a parteir digl scalem superiour pon sunar an chel ensemble da sturs. JuniorBrass è la successiun digl Brassolino.
De da prova: marde, 19.30 - 21.00 a Casti, Scola Cumpogna, aula
Manader: Ursin Widmer