Emda da musica 2017 a Spleia, igls 14 anfign igls 20 d'otgover 2017

Per mancanza d'annunztgas stuainsa deplorablamaintg desister da l'emda da musica 2017.